Munkahely stratégia

Tanácsadási módszertanunk alapja üzleti partnerünk,  a Steelcase – „InterConnected WorkPlace” (ICWP) koncepciójára épül.  A kutatás célja, hogy jobban megértsük a világban, a munkavállalók körében és a munkamódszerekben bekövetkezett változásokat.  A 37 fős, ún. „Workplace Future Team” kutató csoport nemzetközi egyetemekkel, intézményekkel és kutató központokkal dolgozik együtt. A kutatásokra költött összeg az elmúlt 3 évben meghaladta a 120 millió USD-t, amely több mint az egész iparág együttes, kutatásra fordított összege.

A tanácsadási folyamatunk térelemzéssel, „diagnosztikával” kezdődik, amely során megvizsgáljuk ügyfelünk jelenlegi alaprajzát. Az alaprajzból kiolvashatók a cég működésével, az irodatér hatékonyságával kapcsolatos alapvető összefüggések.

Ezt követően az eredményt összehasonlítjuk az adott iparágban jellemző paraméterekkel, mint pl. az 1 főre jutó m2 aránya, személyes/közös területek eloszlása vagy a dedikált/osztott munkahelyek aránya.

A következő lépésben a felsővezetőknek igényfeltáró („Discovery Excercise”) megbeszéléseket szervezünk. Az együttműködés célja, hogy minden olyan igény felszínre kerüljön, amely a cég stratégiája szempontjából prioritást élvez, és egyben befolyással van az irodatérre is.

További lépésekként a felsővezetők által kijelölt területekre fókuszálva munkacsoportos megbeszéléseket tartunk a középvezetők résztvételével. Az interaktív csoportmunka fő célja, hogy megnézzük: a megfogalmazott prioritások a cég jelenlegi állapotában hogy vannak jelen, illetve azokat a jövőben az irodatér átgondolásával hogyan lehet fejleszteni.

Nagyobb létszámú (több száz fős) cégek esetében lehetőség van a vezetők által meghatározott kollégák bevonására is, web/internet alapú kérdőívek segítségével.  A módszertanra épülő kérdőíveknek köszönhetően a cég olyan metszetet kap önmagáról, amely más módon nem érhető el.

A tanácsadási folyamat végén, – a kijelölt prioritások (mérhető)  valamint összegyűjtött információk kiértékelését követően – bemutatjuk a cég stratégiájára szabott térfelosztást (makrovízió) és a működését támogató részletes alaprajzot (mikrovízió).